muraba
  • Európai Területi Társulás
  • Evropsko združenje za teriorialno sodelovanje
  • European Grouping of Territorial Cooperation

Presidency

President: Márton Ropos