muraba
  • Európai Területi Társulás
  • Evropskega Združenja za Teritorialno Sodelovanje
  • European Grouping of Territorial Cooperation

Presidency

President: Márton Ropos