muraba
  • Európai Területi Társulás
  • Evropsko združenje za teriorialno sodelovanje
  • European Grouping of Territorial Cooperation

Mi is az az Európai Területi Társulás?

Az Európai Területi Társulás (azaz ETT) egy lehetőség az Unió önkormányzatai számára, hogy tartós, határon átnyúló együttműködésen keresztül valósítsák meg közös céljaikat. 

A nemzetközi együttműködések az eltérő szabályozások vagy a szabályozások hiánya miatt sokszor nehézségekbe ütköznek. Ugyanez igaz a határon átnyúló kezdeményezésekre is, holott a határ menti szereplők (önkormányzatok és gazdasági szereplők) együttműködése elengedhetetlen a határ menti régiók teljes potenciáljának kihasználásához, s így a lakosok életminőségének javításához. A helyi szereplők együttműködésének megkönnyítése – s ezáltal az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítése - érdekében az Európai Unió 2006-ban egy új, önálló jogi személyiséggel rendelkező új eszközt hozott létre, az Európai Területi Társulást (angolul European Grouping of Territorial Cooperation, röviden EGTC). Az ETT célja a megkülönböztetés-mentesség, azaz, hogy a helyi szereplők a határ mindkét oldalán ugyanazokkal a lehetőségekkel bírjanak. 

Az Európai Területi Társulások legalább két állam önkormányzatait, regionális hatóságait vagy akár gazdasági szereplőit fogják össze, s feladatuk egy vagy több célterületen határmenti, transznacionális és régióközi együttműködési programok és projektek megvalósítása. Az ETT tagjainak tartós, projektkereteken túlmutató együttműködése lehetőséget ad határon átnyúló (köz)szolgáltatások bevezetésére vagy akár új megközelítésű, innovatív kezdeményezések befogadására is. 

Ma Európában több mint 65 ETT működik. Az Társulások többsége egymással határos területeket fog össze, Magyarország 21 ETT-je az ország szinte minden határát lefedi.
 

Európai Területi Társulásokra vonatkozó szabályozások:

Uniós jogszabályAz európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK Rendelet a 1302/2013/EU Rendeletben foglalt módosításokkal
Hazai jogszabályok: Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, illetve Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Kormány rendelet.

További információk:

Európai Területi Társulás  – Külgazdasági és Külügyminisztérium
EGTC Platform – Régiók Bizottsága
EGTC éves jelentések (angolul) – Régiók Bizottsága