muraba
  • Európai Területi Társulás
  • Evropsko združenje za teriorialno sodelovanje
  • European Grouping of Territorial Cooperation

Kaj je pravzaprav Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje?

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) je priložnost, da lokalne skupnosti v Uniji s trajnim čezmejnim sodelovanjem dosežejo svoje skupne cilje.

Mednarodno sodelovanje se pogosto spopada s težavami zaradi različnih predpisov ali pomanjkanja le teh. Enako velja za čezmejne pobude, čeprav je sodelovanje med mejnimi akterji (občinami in gospodarskimi subjekti) bistveno za izkoriščanje celotnega potenciala obmejnih regij in s tem za izboljšanje kakovosti življenja državljanov. Da bi olajšali sodelovanje med lokalnimi akterji in s tem okrepili gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, je Evropska unija leta 2006 ustvarila nov instrument s svojo pravno osebnostjo, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ( EZTS). Namen EZTS je zagotoviti nediskriminacijo, oziroma, da imajo lokalni akterji na obeh straneh meje enake možnosti.

 

Evropska teritorialna združenja združujejo vsaj dve lokalne skupnosti, regionalne skupnosti ali celo gospodarske subjekte iz vsaj dveh držav in so odgovorni za izvajanje čezmejnih, nadnacionalnih in medregionalnih programov sodelovanja in projektov na enem ali več ciljnih območjih. Dolgoročno, projektno sodelovanje med člani EZTS ponuja priložnost za uvedbo čezmejnih (javnih) storitev ali celo za sprejemanje novih pristopov in inovativnih pobud.

Danes je v Evropi več kot 65 EZTS -ev. Večina združenj se razprostira na obmejnih območjih, 21 madžarskih EZTS-jev pokriva skoraj vse meje države.

Európai Területi Társulásokra vonatkozó szabályozások:

Uniós jogszabályUREDBA (ES) št. 1082/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) spremenjena z Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
Hazai jogszabályok: Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08, 9/11 in 24/15)

Več informacij  v angleščini:

EGTC Platform – Evropski odbor regij
EGTC annual monitoring reports – Odbor regij
EGTC Leaflet - Odbor regij