muraba
  • Európai Területi Társulás
  • Evropsko združenje za teriorialno sodelovanje
  • European Grouping of Territorial Cooperation

MURABA EZTS

Člani Muraba EZTS so Občina Szentgotthárd, Občina Lendava, Državna slovenska samouprava in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost.

Dejavnosti EZTS lahko s sodelovanjem članov združenja zajemajo skoraj vsa razvojna področja, ki vplivajo na regijo, vključno z:

Čeprav je glavna dejavnost MURABA EZTS izvajanje programov sodelovanja na teh razvojnih področjih, predvsem z vključitvijo sredstev EU, EZTS presega projekte

Želimo, da bi Pomurje in Porabje postali večplastno območje in območje sodelovanja, kjer