x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
motivage

MOTIVAGE

Ime vlagatelja: Muraba Európai Területi Társulás

Ime programa: Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja 2014-2020

Koda vloge: SIHU 237

Naslov projekta: Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti.

Stroški projekta Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje MURABA: 104.220, – EUR

Znesek dotacije Evropskemu teritorialnemu združenju Muraba: 88.587, – EUR

Támogatási intenzitás: 85%

Začetek izvajanja projekta: 1.3.2020

Načrtovan fizični zaključek izvajanja projekta: 31.8.2020

Vsebina projekta: Splošni cilj projekta „Motivage“, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020, je razviti čezmejno regijo, prijazno starejšim, med organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi na območju Lendave in Monoštra.