x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
Muraba ETT

MURABA EZTS

MURABA EZTS krepi sodelovanje na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, kot na Madžarskem, spodbuja sodelovanje med institucijami in skrbi za nabavo sredstev za izvajanje ter organizacijo skupnih programov.

Prvenec

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje MURABA so leta 2017 ustanovili Državna slovenska samouprava, Občina Szentgotthárd, Občina Lendava in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost, da bi spodbudili medsebojno sodelovanje in okrepili teritorialno kohezijo, s tem bi izboljšati blaginjo in kakovost življenja na območju združenja. Nadaljnji cilj združenja je spodbujanje izpolnjevanja zakonskih pravic madžarske in slovenske narodnosti, ohranjanje identitete njihovih članov in njihovih odnosov z matičnim narodom.

Novice