x Keresés
 • Magyar
 • English
 • Slovenščina

MURABA EZTS

Člani Muraba EZTS so Občina Szentgotthárd, Občina Lendava, Državna slovenska samouprava in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost.

Dejavnosti EZTS lahko s sodelovanjem članov združenja zajemajo skoraj vsa razvojna področja, ki vplivajo na regijo, vključno z:

 • Povečanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti, spodbujanje podjetništva;
 • Preprečevanje bega možganov;
 • Razvoj turizma, kulturnih programov in programov za prosti čas ;
 • Spodbujanje in podpiranje dvojezičnega izobraževanja;
 • Varstvo okolja, trajnostna raba naravnih virov;
 • Izboljšanje dostopnost obmejnih območij in zvišanje življenjskega standarda prebivalstva z razvojem infrastrukture in prometa.

Čeprav je glavna dejavnost MURABA EZTS izvajanje programov sodelovanja na teh razvojnih področjih, predvsem z vključitvijo sredstev EU, EZTS presega projekte

 • omogoča sodelovanje med akterji v regiji, pomaga institucijam, poslovnemu sektorju (zlasti MSP sektor) in javnosti na splošno,
 • s programi ozaveščanja poveča občutek odgovornosti in družbene udeležbe javnosti, zlasti mladih z dostopom do evropskih in mednarodnih virov ,
 • izkorišča priložnosti in pomaga akterjem zmanjšati ovire (pravne, upravne in druge), ki izhajajo iz čezmejne izpostavljenosti regije.

Želimo, da bi Pomurje in Porabje postali večplastno območje in območje sodelovanja, kjer

 • prebivalstvo s čedalje večjim številom zadovoljuje svoje potrebe iz ekološko trajnostnih lokalnih virov,
 • so naložbe nenehno prilagojene lokalnim potrebam in razmeram,
 • si prebivalstvo aktivno prizadeva za ustvarjanje bolj živahnega in trajnostnega okolja.