x Keresés
 • Magyar
 • English
 • Slovenščina

A MURABA ETT

A Muraba ETT tagjai Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva Község Önkormányzata, az Országos Szlovén Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.

A Társulás tagjainak együttműködésén keresztül az ETT tevékenysége a régiót érintő szinte összes fejlesztési területre kiterjedhet, ilyenek többek között:

 • foglalkoztatási lehetőségek és a munkavállalói kapacitások bővítése, a vállalkozási kedv ösztönzése;
 • fiatalok helybentartása;
 • kulturális, szabadidős és turisztikai fejlesztések;
 • kétnyelvű oktatás és képzés ösztönzése és támogatása;
 • környezetvédelem, a természeti adottságok fenntartható használata;
 • infrastruktúra- és közlekedésfejlesztésen keresztül a nemzetiségek lakta térségek elérhetőségének és a lakosság életszínvonalának javítása.

Bár a MURABA ETT elsődleges tevékenysége ezen fejlesztési területeken együttműködési programok megvalósítása, főleg európai uniós források bevonásával, az ETT a projekteken túlmenően 

 • elősegíti a térségbeli szereplők együttműködését, segíti az intézményeket, az üzleti szférát (kiemelten a KKV szektort) és a lakosságot a hazai, 
 • európai uniós és nemzetközi forrásokhoz jutásban, szemléletváltási programokkal erősíti a lakosság és elsősorban a fiatalok felelősségtudatát és a társadalmi részvételt, 
 • segíti a szereplőket, hogy a térség határ menti kitettségéből fakadó akadályokat (jogi, adminisztratív, egyéb) enyhítsék, s a lehetőségekből előnyt kovácsoljanak. 

Szeretnénk, hogy a Muravidék és a Rábavidék egy olyan sokrétűen együttműködő térséggé válna, ahol 

 • a lakosság – folyamatosan növekvő mértékben – ökológiailag fenntartható, helyi forrásokból fedezi szükségleteit, 
 • a beruházások a helyi igényekre és feltételekre szabva, folyamatos fejlesztésekkel működnek, 
 • a lakosság aktívan cselekszik egy élhetőbb és fenntarthatóbb környezet kialakításáért.