x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Alapítók

A MURABA ETT négy alapító tagja az Országos Szlovén Önkormányzat, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Lendva Község Önkormányzata, és Szentgotthárd Város Önkormányzata.

Lendva Község Önkormányzata

Lendva Község Önkormányzata

Lendva városa Szlovénia észak-keleti részén található a magyar és a horvát határ közvetlen közelében. Területe már a neolitikum óta lakott, s a bronzkor óta közlekedési csomópontnak számít. Az első világháborúig Magyarországhoz tartozó település Alsólendva néven szerepel a történelemkönyvekben. Lendván szlovének, magyarok, horvátok és más nemzetek tagjai is élnek. A gazdag hagyományoknak és a természetes multikulturális közegnek köszönhetően, Lendva ma a szélesebb földrajzi régió meghatározó művelődési-kulturális központjának számít. 

Lendva községhez 23 település tartozik, összesen körülbelül 10.500 lakossal. 21 településen a többségi szlovén nemzet mellett él az őshonos magyar nemzeti közösség is, így Lendvának vegyesen lakott terület státusza van.

További információk: https://lendava.si/hu 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) a Muravidéken élő őshonos magyar nemzeti közösség önkormányzati, érdekvédelmi és egyéb politikai tevékenységét és feladatait ellátó központi szervezete. 

Az MMÖNK a körülbelül hatezer fős muravidéki magyar közösség anyanyelvének, nemzeti tudatának, tárgyi és szellemi öröksége megőrzésének védelme és fejlesztése, nemzeti érdekeinek érvényesítése, továbbá az alkotmány és a törvény által biztosított jogok gyakorlásának elősegítése érdekében együttműködik a Szlovén Köztársaság és Magyarország állami intézményeivel, valamint a határon túli magyar szervezetekkel, más nemzetközi kisebbségvédelmi intézményekkel és szervezetekkel. 

A MMÖNK 1975-ben alakult a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. szakasza és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény értelmében. Az MMÖNK az állami szervek tárgyaló partnere a magyar nemzetiség jogainak érvényesítésében.

További információk: a honlapon és a Facebookon

Országos Szlovén Önkormányzat

Országos Szlovén Önkormányzat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ) látja el az ötezer fős magyarországi szlovénség képviseletét és érdekeinek védelmét.

A szlovén nemzetiség politikai, kulturális jogai gyakorlásának biztosítása érdekében együttműködik a magyar – és adott esetben az anyaországi – állami szervekkel és intézményrendszerükkel, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel, s kiemelten a Magyarországi Szlovének Szövetségével.

Az Országos Szlovén Önkormányzat fő feladata a szlovén nyelv, kultúra és nemzetiségi identitás megőrzése és átörökítése, az anyanyelvű egyházi hitélet lehetővé tétele, továbbá – bár nem állnak rendelkezésére olyan jogi és pénzügyi szabályozók, amelyekkel hatékony munkát tudna végezni a gazdaságfejlesztés érdekében – a vidék gazdasági életének fejlesztése és fellendítése és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, hiszen a szlovén közösség fennmarásához elengedhetetlen a közösség gazdasági bázisának megléte és azon keresztül a megélhetés biztosítása.

Az Országos Szlovén Önkormányzat szerepe meghatározó az anyanyelvápolás és a nemzetiségi oktatás területén, fenntartása alá tartozó két általános iskolában és óvodában 110 gyereknek biztosítják a kétnyelvű oktatást, a Kühár Emlékházban a magyarországi szlovénség történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit gyűjti és mutatja be. 

A 1995-ben, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait szabályozó 1993. évi LXXVII. törvény alapján alakult Országos Szlovén Önkormányzat székhelye Felsőszölnök.

További információk a honlapon.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd Magyarország legnyugatibb városa, közvetlenül az osztrák-szlovén határ mentén fekszik. A XII. században III. Béla király által alapított település és a ciszter monostor évszázadok óta a térség mezőgazdasági, ipari, kulturális, oktatási és vallási központja volt, s ezt a kiemelt szerepet a város a mai napig őrzi. A város ma nemcsak járási központ, hanem kistérsége oktatásának, kultúrájának, sportéletének, s természetesen gazdaságának szervezője, itt alakult meg Magyarország első határon átnyúló ipari parkja is. Szentgotthárd természeti, kulturális és táji értékekben gazdag területen fekszik, részben az Őrségi Nemzeti Park területén található, a Rába völgyének és a Hársas-tó lenyűgöző és sok helyen érintetlen természeti környezetének meghatározó kikapcsolódási lehetőségeket biztosít mind a lakosok mind az ideérkezők számára, az Önkormányzat kiemelt helyen kezeli ezek védelmét és megőrzését.

A kilencezer fős városban számottevő nagyságrendben élnek szlovén (7.3 %) és német (4,3%) nemzetiségű lakosok is. Szentgotthárd adja a székhelyét a Magyarországi Szlovének Szövetségének, a Radio Monošter és a Porabje újság szerkesztőségének, itt található a Szlovén Kulturális és Információs Központ is.

További információk: a város honlapja | az Önkormányzat hivatalos Facebook oldala