x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Founders

The four founding members of the MURABA EGTC are the Municipality of Lendava (Slovenia), Municipality of Szentgotthárd (Hungary), the Mura Region Hungarian National Self-Government Community (in Slovenia) and the National Slovene Self-Government (in Hungary).

Lendva Község Önkormányzata

Municipality of Lendava

Lendava is located in the Eastern part of Slovenia at the foothills of picturesque vineyards near the Hungarian and Croatian borders. Its territory has been inhabited since the Neolithic age, and it has been a transport hub since the Bronze Age. Its unique position granted the small town a historical role and thanks to its former lords’ patronage Lendava was a cultural center, too.

In Lendava, members of different nationalities; Slovenes, Hungarians, Croats, and others live closely together. Building on its rich traditions, cultural heritage and multiethnic environment, the modern Lendava aspires to become again the major cultural center of its wider geographical region.

23 settlements with 10.500 inhabitants belong to the administration of the Municipality of Lendava. Out of this, in 21 settlements there is an official indigenous Hungarian national community besides the majority Slovenian nation, which grants Lendava a mixed population status.

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Mura Region Hungarian National Self-Government Community

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) a Muravidéken élő őshonos magyar nemzeti közösség önkormányzati, érdekvédelmi és egyéb politikai tevékenységét és feladatait ellátó központi szervezete. 

Az MMÖNK a körülbelül hatezer fős muravidéki magyar közösség anyanyelvének, nemzeti tudatának, tárgyi és szellemi öröksége megőrzésének védelme és fejlesztése, nemzeti érdekeinek érvényesítése, továbbá az alkotmány és a törvény által biztosított jogok gyakorlásának elősegítése érdekében együttműködik a Szlovén Köztársaság és Magyarország állami intézményeivel, valamint a határon túli magyar szervezetekkel, más nemzetközi kisebbségvédelmi intézményekkel és szervezetekkel. 

A MMÖNK 1975-ben alakult a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. szakasza és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény értelmében. Az MMÖNK az állami szervek tárgyaló partnere a magyar nemzetiség jogainak érvényesítésében.

További információk: a honlapon és a Facebookon

Országos Szlovén Önkormányzat

National Slovene Self-Government

Az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ) látja el az ötezer fős magyarországi szlovénség képviseletét és érdekeinek védelmét.

A szlovén nemzetiség politikai, kulturális jogai gyakorlásának biztosítása érdekében együttműködik a magyar – és adott esetben az anyaországi – állami szervekkel és intézményrendszerükkel, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel, s kiemelten a Magyarországi Szlovének Szövetségével.

Az Országos Szlovén Önkormányzat fő feladata a szlovén nyelv, kultúra és nemzetiségi identitás megőrzése és átörökítése, az anyanyelvű egyházi hitélet lehetővé tétele, továbbá – bár nem állnak rendelkezésére olyan jogi és pénzügyi szabályozók, amelyekkel hatékony munkát tudna végezni a gazdaságfejlesztés érdekében – a vidék gazdasági életének fejlesztése és fellendítése és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, hiszen a szlovén közösség fennmarásához elengedhetetlen a közösség gazdasági bázisának megléte és azon keresztül a megélhetés biztosítása.

Az Országos Szlovén Önkormányzat szerepe meghatározó az anyanyelvápolás és a nemzetiségi oktatás területén, fenntartása alá tartozó két általános iskolában és óvodában 110 gyereknek biztosítják a kétnyelvű oktatást, a Kühár Emlékházban a magyarországi szlovénség történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit gyűjti és mutatja be. 

A 1995-ben, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait szabályozó 1993. évi LXXVII. törvény alapján alakult Országos Szlovén Önkormányzat székhelye Felsőszölnök.

További információk a honlapon.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Municipality of Szentgotthárd

Szentgotthárd Magyarország legnyugatibb városa, közvetlenül az osztrák-szlovén határ mentén fekszik. A XII. században III. Béla király által alapított település és a ciszter monostor évszázadok óta a térség mezőgazdasági, ipari, kulturális, oktatási és vallási központja volt, s ezt a kiemelt szerepet a város a mai napig őrzi. A város ma nemcsak járási központ, hanem kistérsége oktatásának, kultúrájának, sportéletének, s természetesen gazdaságának szervezője, itt alakult meg Magyarország első határon átnyúló ipari parkja is. Szentgotthárd természeti, kulturális és táji értékekben gazdag területen fekszik, részben az Őrségi Nemzeti Park területén található, a Rába völgyének és a Hársas-tó lenyűgöző és sok helyen érintetlen természeti környezetének meghatározó kikapcsolódási lehetőségeket biztosít mind a lakosok mind az ideérkezők számára, az Önkormányzat kiemelt helyen kezeli ezek védelmét és megőrzését.

A kilencezer fős városban számottevő nagyságrendben élnek szlovén (7.3 %) és német (4,3%) nemzetiségű lakosok is. Szentgotthárd adja a székhelyét a Magyarországi Szlovének Szövetségének, a Radio Monošter és a Porabje újság szerkesztőségének, itt található a Szlovén Kulturális és Információs Központ is.

További információk:a város honlapja | az Önkormányzat hivatalos Facebook oldala | Pannon Kapu Kulturális Egyesület | Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület