x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
Messages

Messages

Projekt címe: “El nem mondott történetek” – Zarándoklatok a magyar-szlovén határvidéken

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  198.169,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.1 – 2026.06.30.

Projektpartnerek: Muraba Európai Területi Társulás, Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Občina Lendava

A projekt célja a határtérségi zarándokturizmus szerepének erősítése, zarándokhelyszínek felmérése és összekapcsolása, új zarándokútvonal kialakítása. Célunk, hogy az egyre növekvő, de a térségben az adottságokhoz képest még nem kellő hangsúllyal jelen lévő turisztikai ág, a vallásturizmus fejlesztése megvalósuljon.

Új turisztikai termékünket a zarándok útvonalakat két térségi jelentőségű történelmi személy, a Szombathelyi Egyházmegye egykori papja Boldog Brenner János atya, rábakethelyi (Szentgotthárd) káplán, illetve Halász Dániel, Ljutomer, majd Alsólendva, végül Velika Polana káplánja tragikus élettörténetének feldolgozásával kívánjuk összekötni. A határmenti térségben végzett munkájuk, példaértékű életútjaik és azok párhuzamosságai alkalmasak a mögöttes történelmi korszak helyi eseményeinek bemutatására és feldolgozására, segítve ezzel a szellemi, történelmi örökség életben tartását a határrégióban. Megoldásokat dolgozunk ki annak érdekében, hogy a kulturális és szellemi örökség jobban beépüljön a minőségi turisztikai látványosságok közé. A mártírok életét egy kutatás keretében feldolgozzuk, határmenti digitális leltár kerül felállításra a helyszínek, történelmi emlékek, térségi zarándokútvonalak vonatkozásában. A kutatás és helyzetfelmérés eredményeit pedig egy vándorkiállítás keretében bemutatjuk a helyi közösségeknek, növelve ezzel a két személy (és történelmi koruk) kölcsönös ismertségét is a határrégióban.

A projekt kiemelt figyelmet fordít a fiatal korosztály bevonására, kapcsolódásaik erősítésére a határrégió közelmúltbeli történelmével két térségi jelentőségű személy, mártír példáján keresztül, akiknek élettörténete, példája kiemelten alkalmas ezeknek a kapcsolódási pontoknak a felderítésére, konkrét történetek elmesélésével. A különböző fiatal korosztályok számára külön munkacsomagban tábor, kreatív foglalkozássorozat, rajzpályázat kerül megvalósításra. A kommunikáció a projekt fontos eleme, legfontosabb célcsoportjai a zarándokok, zarándokturizmus szervezők, egyházak, térségi turisztikai szolgáltatók és a helyi lakosság. Kommunikációs tevékenységek a projekt minden eleméhez kapcsolódóan megjelennek, kiemelten konferenciaszervezés, intenzív közösségi média használat, promóciós tárgyak, sajtó bevonása stb. tartoznak ide.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00012)