x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Kako sodelovanje EZTS vpliva na mlade na lokalni ravni?

04. marca je v Komáromu potekal dogodek usposabljanja skupnosti Nacionalnega mladinskega sveta (prej znan kot Usposabljanje za vodenje), s ciljem razvoja spretnosti in kompetenc mladih voditeljev civilne družbe. Usposabljanje Skupnosti prispeva k razvoju delovanja sektorja in organizacij na področjih, kot so skupnost in mreženje, vodenje projektov in pisanje prijav, sprejemanje odločitev in vodstveni vzorci ter kako so strukturirane mladinske organizacije.

Kot eden od programskih elementov srečanja so udeleženci predstavili združenja EZTS in njihov potencial ter vpliv in vpliv projektov na mlade, ki so bili prizadeti na lokalni ravni. Poleg združenj Pons Danubii in Arrabona je bila na panelni razpravi zastopana tudi Muraba ETT.

Muraba: Razvijamo območje in gradimo skupnost!