x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Mednarodna konferenca v organizaciji Muraba ETT

Prejšnji teden je v okviru projekta AGARE potekal mednarodni dogodek, ki ga je gostil Muraba ETT. Na dogodku je bilo zastopanih 6 držav, nekatere osebno, nekatere pa na spletu.

Cilj projekta AGARE je najti in spodbujati dobre prakse na področju trajnosti in varstva okolja na podeželju.

Udeleženci menijo, da je bilo srečanje uspešno in so prepričani, da lahko dobre prakse v regiji Pomurje in Porabje tvorijo osnovo e-knjige, ki izhaja iz projekta.