x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Skupaj za starejšim prijazno regijo

V Lendavi je potekal tisti dogodek, kjer so bili podpisani sporazumi o sodelovanju, v katerih so se strani zavezale razvoju socialnih, zdravstvenih in starejših območij v regiji Pomurje in Porabje.

Sodelovanje med podpisniki se bo v prihodnje osredotočilo na naslednja področja dela:

Razviti in izvajati strateške programe.

Povečanje zmogljivosti.

Mreženje in skupni dogodki.

Zbiranje podatkov in raziskovanje.

Dejavnosti obveščanja in ozaveščanja.

Akcijski načrt za sodelovanje med partnerji in institucijami.

Dogodek je potekal v okviru projekta Motivacija.

Muraba: Razvijamo območje in gradimo skupnost!