x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Starejšim prijazna regija – Raziskave

Muraba ETT izdeluje Oceno stanja v regiji Lendava in Monošter, ter ustreznih zadev na njihovem območju za starejše, programov, storitev, institucij in organizacij regije ter strateškega okolja v občinah in regijah.

Prosim, dajte svoje mnenje za pomoč pri raziskovanju. Povejte nam svoje izkušnje in spoznanja, saj je to edini način za resnično sliko naše regije.

Vprašalniki so na voljo na:

Slovenski: https://www.1ka.si/a/300568

Madžarski: https://www.1ka.si/a/299330

Muraba: Razvijamo območje in gradimo skupnost!

#muraba #motivage