x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Pomemben napredek je bil dosežen na zasedanju Programskega odbora slovensko-madžarskega Skupnega sklada 14. februarja

vropsko teritorialno združenje Muraba, ki je zadolženo za koordinacijo programa, je predstavilo strateški dokument, ki ga je pripravilo s sodelovanjem strokovnjakov in bo podlaga za pridobivanje sredstev za mednarodno sodelovanje v prihodnjih letih.

Programski odbor je tudi sklenil, da bodo leta 2024 štiri ustanovne članice Evropskega teritorialnega združenja Muraba imele možnost izvesti vsaka po 1 prijavo, pri čemer bodo ustrezna ministrstva za to leto zagotovila potrebna sredstva.

Preberite več: https://www.vaol.hu/…/attores-a-talalkozon…