x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Projekt Green Line se bliža koncu

V okviru projekta Green Line je mednarodno partnerstvo madžarskih in slovenskih partnerjev 3 leta sodelovalo pri izmenjavi znanja in izkušenj na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije, kar je prispevalo k povečanju zmogljivosti ustreznih organizacij – partnerjev – in k povečanju institucionalnega sodelovanja – partnerjev, občin. Dejavnosti, ki so se izvajale v projektu, so pripeljale do močnega čezmejnega sodelovanja. Madžarske organizacije so z razvojem Green Line lahko spoznale programsko opremo E2 Manager, sistem, ki podpira energetska naselja, ki so že v uporabi v Sloveniji, ki se lahko uporablja za spremljanje porabe energije stavbe. Poleg prevajanja programske opreme v madžarščino je partnerstvo pripravilo 3D model geotermalnih bazenov Mura-Zala, ki zagotavlja pregled obstoječih geotermalnih energetskih potencialov v regiji.

Rezultati, doseženi v okviru projekta Green Line, so zato združeni okoli dveh glavnih dejavnosti. Na eni strani odpravljanje pomanjkljivosti znanj in spretnosti, izboljšanje vrzeli in sodelovanja, ustvarjanje novih priložnosti za učinkovito strateško načrtovanje v skladu z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami, hkrati pa tudi razvoj dodatnih orodij. Po drugi strani pa sodelavci projektnih partnerjev in zaposleni v javnih zavodih izbranih občin skupaj pripravijo energetsko strategijo za občino. Podjetje West Pannon Non-Profit Ltd. pripravlja svoj akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) Őriszentpéter.

Če želite več informacij, obiščite spletno stran projekta in facebook stran:

 http://www.green-capacity.eu/> http://www.green-capacity.eu/

https://www.facebook.com/projectgreenline/