x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
road

Ime prijavitelja: občina Dolnji Senik

Ime programa: Program Madžarska vas

Skupni stroški projekta: 27.491.226, – Ft

Znesek pomoči: 27.491.226, – Ft

Intenzivnost pomoči: 100%

Začetek izvedbe projekta: 20.11.2019

Načrtovano fizično dokončanje izvajanja projekta: 30.10.2020

Vsebina projekta: prenova ulice Patakszeri in Napsugár