x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Nakup medicinske opreme v Dolnjem Seniku

Ime prijavitelja: občina Dolnji Senik

Ime programa: Program Madžarska vas

Skupni stroški projekta: 2.989,199-ft

Znesek pomoči: 2.989.199-ft

Intenzivnost pomoči: 100%

Začetek izvedbe projekta: 02.09.2019

Načrtovano fizično dokončanje izvajanja projekta: 31.05.2020

Vsebina projekta: pridobivanje medicinskih potrebšči