x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
cemetery

Obnova pokopališča v Dolnjem Seniku

Ime prijavitelja: občina Dolnji Senik

Ime programa: Program Madžarska vas

Skupni stroški projekta: 4.999.999,-ft

Znesek pomoči: 4.999.999,-ft

Intenzivnost pomoči: 100%

Začetek izvedbe projekta: 21.02.2019

Načrtovano fizično dokončanje izvajanja projekta: 15.10.2020

Vsebina projekta: obnova lokalnega pokopališča