x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina

Sodelovanje brez meja

Predsednik Teodor Varga in podpredsednik Tamaško Denis sta obiskala Szentgotthárd v imenu Madžarske mladinske organizacije Muravidék (MMISZ). To je prvič, da je potekalo uradno srečanje obeh organizacij, ki ga je zastopal direktor Bálint Papp v imenu Evropskega teritorialnega sveta Muraba in ga obe strani ocenjujeta kot izjemno koristnega.

Pozornost je bila usmerjena na mladinsko politiko, obstajajo pa tudi druge programske priložnosti za lokalno gospodarstvo, ki bi lahko prispevale k ohranitvi mladih v Muravidu in Porabju.

Strinjala sta se, da je čezmejni razvoj lahko uspešen in trajnosten le, če ga podpirata močna partnerja na obeh straneh. V ta namen so sprožili razvoj programskih načrtov, ki jih je mogoče uporabiti pri karierni izbiri mladih na obeh straneh meje. Poleg tega so pregledali, kako lahko čim bolj usklajujejo prošnje za mlade, da ne potekajo neodvisno drug od drugega, temveč na način, ki se medsebojno krepi.

Muraba: Razvijamo območje in gradimo skupnost!

#muraba #mmisz #partnerstvo