x Keresés
  • Magyar
  • English
  • Slovenščina
VABILO – Strokovna delavnica za pripravo strategije MURABA (28. januar 2020)

VABILO – Strokovna delavnica za pripravo strategije MURABA (28. januar 2020)

Strokovna delavnica

Namen Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, MURABA EZTS, ki so ga ustanovili Državna slovenska samouprava, Samouprava mesta Monošter, Občina Lendava in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, je uresničevanje skupnih ciljev in priprava čezmejne strategije z dolgoročnimi in srednjeročnimi cilji, ki je usklajena z razvojnimi cilji in zamislimi strokovnih organizacij in ustanov v Slovenskem Porabju in Prekmurju ter s finančnimi možnostmi po letu 2020.

Na delavnicah bomo v okviru štirih sekcij razpravljali o petih tematskih sklopih na osnovi uvodnih misli iz priloge: 

  1. socialna regija, medgeneracijsko sodelovanje; 
  2. sodelovanje na področju kulture; 
  3. izmenjava informacij v obmejni regiji; 
  4. medsebojno sodelovanje podjetij, razvoj gospodarstva;
  5. osnovna infrastruktura za kakovostno in čisto okolje.

Čas: 28. januar 2020, 9:00-15:00 –  po tematskih sklopih, po zaporednih sekcijah
Kraj: Lendava
Zagotavljamo tolmačenje, osvežilne pijače in prigrizke – sendviče. 

Prireditev je javna, registracija  na muraba.egtc@gmail.com .